W ostatnich wyborach parlamentarnych Konfederacja Wolność i Niepodległość zdobyła poparcie 1 256 953 wyborców, którzy oczekują wyłonienia jednego kandydata ideowej prawicy w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Władze Konfederacji postanowiły oddać decyzję w tej sprawie naszym wyborcom i sympatykom, przeprowadzając otwarte prawybory spośród grona liderów i osób o uznanym autorytecie.

W imieniu Konfederacji Wolność i Niepodległość zaprosiliśmy szereg znamienitych postaci także spoza grona polityków naszej partii. Organizowana przez nas procedura ma wyłonić kandydata ideowej prawicy na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Prawybory będą organizowane w systemie elektorskim. W grudniu i styczniu odbędzie się szesnaście konwencji wojewódzkich, na których wyborcy ideowej prawicy będą mogli poprzeć wybranego przez siebie kandydata. Po każdym ze zjazdów kandydat otrzyma, proporcjonalną do poparcia, liczbę mandatów elektorskich, które będzie mógł obsadzić wybranymi przez siebie przedstawicielami. 18 stycznia 2020 roku w Warszawie odbędzie się zjazd elektorski, na którym zostanie wyłoniony zwycięzca prawyborów. Więcej szczegółów w regulaminie.

REGULAMIN PRAWYBORÓW

Czynne prawo wyborcze na Zjeździe Wyborczym przysługuje obywatelowi polskiemu, który wpłacił co najmniej 30 zł darowizny na rzecz partii Konfederacja Wolność i Niepodległość nie później niż na 3 dni przed Zjazdem Prawyborczym oraz zarejestruje się poprzez poniższy formularz internetowy oraz najpóźniej w dniu przekazania darowizny skończył 18 lat. Pod uwagę brane są tylko darowizny wpłacone po 1 listopada 2019 roku. Darowizna powinna zostać wpłacona na konto partii Konfederacja Wolność i Niepodległość (o numerze: 38 1020 1026 0000 1802 0395 5127) przelewem z konta osobistego w banku z siedzibą na terenie Polski a w tytule należy wpisać: „Darowizna”. Darowiznę mogą wpłacić wyłącznie osoby zamieszkujące stale w Polsce, których dane rachunku bankowego potwierdzają zamieszkiwanie w Polsce. Darowizna może pochodzić wyłącznie z własnego konta wyborcy. Niedopuszczalne są wpłaty w imieniu innej osoby. Każdy wyborca może głosować tylko na jednym Zjeździe Wyborczym, wskazanym w formularzu rejestracyjnym. Każdemu wyborcy przysługuje tylko jeden głos. Na Zjeździe Wyborczym głosuje się osobiście po okazaniu dowodu tożsamości i weryfikacji posiadanego czynnego prawa wyborczego. Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Głosowanie na zjeździe wyborczym jest tajne poprzez zaznaczenie znaku „x” na karcie wyborczej w kratce obok wybranego Kandydata i umieszczenie karty w urnie wyborczej.

Kandydaci w Prawyborach Prezydenckich


  • Konrad Berkowicz – liczba zdobytych głosów elektorskich (35)
  • Krzysztof Bosak – liczba zdobytych głosów elektorskich (115)
  • Grzegorz Braun – liczba zdobytych głosów elektorskich (77)
  • Artur Dziambor – liczba zdobytych głosów elektorskich (51)
  • Janusz Korwin-Mikke – liczba zdobytych głosów elektorskich (21)
  • Paweł Skutecki – liczba zdobytych głosów elektorskich (2)
  • Krzysztof Tołwiński – liczba zdobytych głosów elektorskich (1)
  • Jacek Wilk – liczba zdobytych głosów elektorskich (9)
  • Magdalena Ziętek-Wielomska – liczba zdobytych głosów elektorskich (3)

Wyniki zjazdów prawyborczych


Lista elektorów

Protokoły z głosowań na Zjeździe Elektorów


Pierwsze głosowanie

Drugie głosowanie

Trzecie głosowanie

Czwarte głosowanie

Piąte głosowanie

Szóste głosowanie

Siódme głosowanie