Work

Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy: Konfederacja Wolność i Niepodległość

Informacja

Dnia 12 sierpnia 2019 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Sekretarza i Skarbnika Konfederacji Wolność i Niepodległość, pełniących funkcję organów upoważnionych do reprezentowania Partii na zewnątrz, o utworzeniu Komitetu Wyborczego – Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość i o zamiarze samodzielnego zgłaszania list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego.

Uchwała PKW w sprawie przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/uchwaly/34602

Adres i dane Komitetu Wyborczego:
ul. Piękna 24/26a
00-549 Warszawa
Ewidencja Partii Politycznych: EWP 400
NIP: 701 094 13 28
REGON: 384132244

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego:
Witold Sławomir Tumanowicz
Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:
Arkadiusz Krzysztof Cieśniewski

Rejestr zaciągniętych kredytów: Brak danych
Rejestr wpłat: Brak danych

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ( art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego).
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112):
„Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

Work
work

Pozostańmy w kontakcie!

dołącz do społeczności Konfederacji

work